Bridge Weekly Schedule


/Users/ICP/Documents/Bridge Logo/bridge center_blue_1.png

      

      Weekly ScheduleMonday

Tuesday14:00 - 17:00Dignity Ministry / Dignity setkání

18:00 - 20:00Charles University /  Students Meeting Setkání pro studenty Univerzity Karlovy
Wednesday

Thursday9:30 - 12:00Gideon Bible Studying/ Studium Bible

12:30 - 15:00YWAM Homeless Outreach / Služba pro bezdomovce YWAM

17:00 - 19:00KS Prayer Service / Modlitební setkání KS
Friday10:30 - 12:30Chinese Moms Gathering / Setkání pro maminky s dětmi

18:30 – 20:30Youth Praha / Setkání mládeže
Saturday9:00 - 13:00Y.A.N.A Homeless Outreach / Služba pro bezdomovce Y.A.N.A

9:30 - 12:00Propel Women / Setkání pro ženy

13:00 - 15:30 Every Nation Life Group / Shromáždení Every Nation Life Group

16:00  - 18:00Philippines Fellowship / Shromáždění Filipínské církve
Sunday9:15 – 14:00KS Church Worship Service / Shromáždení  KS Praha církve

14:30 – 17:30Indonesian Fellowship / Shromáždení  Indonészké církve
                                                                                          


Office hours

Tuesday, pm - 6pm

Thursday 10:00 am - 3pm

Friday 1pm-5pm